Nhu cầu lắp đặt camera giám sát đang càng ngày gia tăng đặc biệt là những khu vực có tình hình trật tự xã hội kém, hay nạn trộm cắp cần chống trộm. Do đó việc lắp đặt camera giám sát là việc cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Khách hàng giám sát nhân viên, cửa hàng, hoạt động sản xuất từ xa qua điện thoại, máy tính hoặc các bậc Cha mẹ giám sát con cái từ xa, …