Hình Thức Đặt Hàng

Hiện nay chúng tôi chỉ dùng phương thức giao dịch bằng cách lấy hàng mới trả tiền (COD) qua các nhà vận chuyển như: Giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, bưu điện … Ngoài ra, chúng tôi cho phép xem sản phẩm mới thanh toán nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng